Currently, no confirmation email is sent after uploading documents. You will see on your screen whether the upload went well. We are working on a solution
Op dit moment wordt er geen bevestigingsmail verstuurd na het uploaden van documenten. U ziet wel op uw scherm of het uploaden goed is gegaan. Er wordt gewerkt aan een oplossing.